69 minút z 86 dní

V bližšie nešpecifikovanom prístave nás snímka vedie pomedzi záchranné vesty, roztrúsené na brehu, do davu utečencov. Zo zástupu, kráčajúceho pozdĺž gréckej diaľnice, vyniká trojročná Lean, sršiaca zvedavosťou a neposednou energiou. Bez akýchkoľvek informácií o jej rodine ich sledujeme na tŕnistej ceste Európou, meniacou tvár s každou ďalšou prekročenou hranicou. Kamera v metrovej výške rozpráva príbeh z perspektívy dievčatka, ktoré sa s ruksačikom s motívom „Ľadového kráľovstva“ prepletá pomedzi tašky a nohy dospelákov okolo seba. Celou cestou si udržiava svoju detskú schopnosť vnášať do ťažkých dní pocit normálnosti. Spieva si, poskakuje, a keď sa unaví, zaspáva v náručí svojich rodičov. Naliehavosť Larsenovho režijného debutu tkvie v jeho schopnosti preniesť diváka v priestore a čase. Akoby sme sa na tých niekoľko desiatok minút sami ocitli uprostred putujúceho zástupu, v neznámom teréne, hľadajúc zasľúbenú zem.

Lexikón: Filmové herectvo

Vnímanie filmového herectva ako umenia napodobnenia, premeny, dokonalého ovládnutia reči tela a mimiky je rozšírené, no poučený divák si s ním nevystačí. Obraz filmovej postavy nezačína a nekončí pri hereckom výkone a spravidla je zložitejším konštruktom, výsledkom tvorivých rozhodnutí počnúc obsadením jednotlivých úloh až po výber a spojenie fragmentov hereckej akcie v strižni. Hercov navyše chtiac-nechtiac vnímame aj cez prizmu histórie ich predošlých postáv a ich mediálneho obrazu, s ktorým cieľavedomo pracuje filmový marketing.

 

Sekcia Lexikón vznikla so zámerom poukázať na aspekty filmovej reči, ktoré sa vo svojej samozrejmosti javia takpovediac ako priehľadné. Tento rok sme sa rozhodli pre tému filmového herectva, jeho histórie, špecifík i možnej budúcnosti – tému, ktorú na tejto ploche sotva vyčerpáme, no chceme aspoň ponúknuť niekoľko hľadísk a spôsobov ako o filmových postavách, hercoch a hviezdach uvažovať.

 

Hereckej téme sa venujeme aj nad rámec tejto sekcie. Diskusie a prednášky, ktoré tvoria sprievodný program festivalu, uvažovanie o nej rozšíria o ďalšie kontexty – budúcnosť herectva v ére CGI (počítačovo generovaných obrazov) alebo vzdelávanie a prípravu hercov pre film v domácom prostredí.

Profil: Denis Côté

Denis Côté je kanadský nezávislý tvorca a jeden z obľúbencov festivalového okruhu – predovšetkým tej jeho časti, ktorá má odvážnejšiu dramaturgiu. Jeho filmy sú strohé, pričom mnohé v nich ostáva nevyslovené. Sú štúdiami postáv, ktoré často ukrývajú nejaké tajomstvo a pri ktorých nemožno s istotou povedať, či ich vylúčila spoločnosť alebo sa z nej vylučujú samy. Sú to filmy o osamelosti a o (ne)možnosti spoznať človeka.

 

Na festivale predstavíme krátky výber z Côtého tvorby. Jeho hranú tvorbu zastupujú filmy Všetko, čo ona chce a Curling, ktorými si vydobyl medzinárodné renomé. Beštiár je observačný dokument
a takým je zdanlivo aj jeho najnovší film Tvoja koža, taká jemná, hoci v skutočnosti sa pohybuje niekde medzi fikciou a dokumentom.

Made in Slovakia

Priestor, ktorý v našom programe každoročne venujeme slovenskému filmu, má podobu samostatnej sekcie. Pri jej zostavovaní myslíme na to, aby v nej domáce publikum našlo atraktívne novinky a zahraniční hostia na jej základe mohli spoznať domácu kinematografiu v jej pestrosti. Teší nás, že je čo spoznávať. Slovenský film prežíva obdobie bezprecedentného medzinárodného úspechu a práve festivaly sú pôdou, na ktorej sa mu zatiaľ darí najviac.

Cena LUX

Film je jedným z najvplyvnejších kultúrnych nástrojov. Pripomína nám ľudí, miesta, udalosti a okamihy z nášho života. Dojíma nás a inšpiruje nás. Obohacuje a dokonca podnecuje diskusiu. Vyvoláva v nás emócie a vedie nás k úvahám o sebe a našej identite. Väčšina európskych filmov sa premieta iba v krajine, v ktorej sa nakrútili, a len zriedkavo sa distribuuje za hranice. Tento paradox je ešte badateľnejší, keď si uvedomíme, že viac ako 60 % filmov, uvedených v európskych kinách, tvoria európske filmy, no tieto si pozrie len jedna tretina návštevníkov kín. Európsky parlament v tejto súvislosti zaviedol v roku 2007 filmovú CENU LUX. Už jedenásty rok tak zvyšuje distribúciu kvalitných európskych filmov a obohacuje diskusiu na európskej úrovni.

Cinema Now

Globálna perspektíva, naliehavé témy a filmárske hlasy, ktoré je a bude počuť. Cinema Now je akýmsi rezom kinematografiou dneška. Z aktuálnej sezóny vyberáme vždy tie najvýraznejšie filmy. Mnohé z nich už stihli zaujať na významných svetových festivaloch, iné ešte iba čakajú na to, aby boli objavené. Vedľa seba sa tu stretávajú noví aj zavedení autori, doposiaľ neznáme aj zvučné mená.

Súťaž krátkych filmov

Skratka, redukcia, umenie miniatúry. Tie najlepšie krátke filmy spája schopnosť bezozvyšku využiť malú plochu na rozpovedanie príbehu, vyvolanie emócií alebo myšlienok, ktoré sa v nás ďalej rozpínajú. Pre niektorých filmárov sú dôležitým stupienkom na začiatku kariéry, sú však aj takí, čo po krátkometrážnom formáte siahajú cielene, vedomí si jeho daností. Súťaž krátkych filmov dáva priestor autorom, ktorí v zdanlivom obmedzení našli tvorivú slobodu a naplno ju využili.

Súťaž dokumentárnych filmov

Invenčný filmový jazyk, naliehavé témy, skutoční ľudia a ich príbehy. Dokumentárna súťaž bratislavského festivalu ponúka príležitosť zoznámiť sa so súčasným kreatívnym dokumentom v jeho pestrosti. Od angažovaných filmov, cez uhrančivé portréty až po eseje a diela na pomedzí non-fiction a experimentálneho filmu – súťažný výber prvých a druhých dokumentárnych filmov je každoročne zostavovaný tak, aby túto žánrovú rôznosť reprezentoval.

Súťaž hraných filmov

Nové mená a možno budúce hviezdy svetového filmu. Naša tradičná medzinárodná súťaž prvých a druhých hraných filmov vychádza z ambície objavovať a venovať priestor režisérom a režisérkam na začiatku kariéry. Do súťažného výberu nominujeme pozoruhodne zrelé a niekedy zas mladícky radikálne diela, predznamenávajúce nástup výnimočných talentov, ktoré sa oplatí ďalej sledovať.