Porota súťaže hraných filmov

Porota FIPRESCI

Študentská porota