Denis Kozerawski

Slovensko

Denis Kozerawski je študentom magisterského stupňa na Katedre intermédií a multimédií VŠVU v ateliéri IN pod vedením Prof. Ilony Németh. V roku 2012 pomohol založiť skupinu Apart, ktorej cieľom je začleňovanie ľudí a skupín, rozvíjajúcich a obohacujúcich spoločenský a kultúrny život, do kontextu celosvetového diania v oblasti výtvarného umenia. Doménou združenia je publikačná činnosť so zameraním na výtvarné umenie. Momentálne jadro skupiny spolu s ním tvoria aj Peter Sit, Andrej Žabkay a Magda Scheryová. Vo svojej tvorbe využíva prevažne fotografiu a video. Posledným väčším projektom, na ktorom sa podieľal, bola skupinová výstava v košickej Kunsthalle pod názvom „Všade dobre, doma najlepšie“.

Poroty 2015

Porota súťaže hraných filmov

Judit Bárdos

Slovensko

Christopher Goodwin

Veľká Británia

Zrinko Ogresta

Chorvátsko

Porota súťaže dokumentárnych filmov

Hermes Paralluelo

Španielsko

Porota súťaže krátkych filmov

Doris Bauer

Rakúsko

Eva Križková

Slovensko

Harriet Warman

Veľká Británia

Porota FIPRESCI

Michael Pattison

Veľká Británia

Luca Pellegrini

Taliansko

Róbert Pospiš

Slovensko

Študentská porota

Gabriela Gažová

Slovensko

Verona Dubišová

Slovensko

Denis Kozerawski

Slovensko