Jakub Kňažko

Slovensko

Jakub Kňažko sa širšie orientuje na vizuálne umenia. Štúdiá na Fakulte umení Pedagogickej univerzity v Krakove prehĺbili jeho záujem o fotografiu a kompozíciu. Film je jeho srdcovka, hlavne ak nenačrie do problematiky len povrchne. Momentálne študuje a tvorí v Trnave na Fakulte masmediálnej komunikácie.

Poroty 2018

Porota súťaže hraných filmov

Marián Mitaš

Slovensko

Gena Teodosievska

Macedónsko

Porota FIPRESCI

Bettina Hirsch

Nemecko

Viera Langerová

Slovensko

Michele Sancisi

Taliansko

Študentská porota

Dominika Jarečná

Slovensko

Jakub Kňažko

Slovensko