Viera Langerová

Slovensko

Vyštudovala filmovú a divadelnú vedu na VŠMU v Bratislave, postgraduálne kulturológiu na Karlovej Univerzite v Prahe a medzikultúrnu komunikáciu na Business School v Talline (Estónsko). Pracovala ako redaktorka vo filmových a divadelných periodikách – Film a divadlo, Dialóg, Slovenské pohľady. Prednášala filmové predmety na Baltic Film and Media School a Tallinskej univerzite v Estónsku, Divadelnú antropológiu na VŠMU v Bratislave a v súčasnosti prednáša na FAMU v Prahe.
Žila desať rokov v Ázii a venuje sa ázijskému filmu. Je autorkou kníh Filmový zemepis: kontinentálna Čína, Hongkong a Taiwan (SFÚ, 2010) a Urdu, parda, burka. Pět let v Pákistánu (Lidové noviny, 2011). Pracuje ako filmová kurátorka, podieľala sa na príprave retrospektívy kazašských filmov (1999) a prehliadke kurdských filmov (2012) pre MFF Karlove Vary. Je zostavovateľkou sekcie Susedia Online na Art Film Feste v Košiciach.

Poroty 2018

Porota súťaže hraných filmov

Marián Mitaš

Slovensko

Gena Teodosievska

Macedónsko

Porota FIPRESCI

Bettina Hirsch

Nemecko

Viera Langerová

Slovensko

Michele Sancisi

Taliansko

Študentská porota

Dominika Jarečná

Slovensko

Jakub Kňažko

Slovensko