Cena LUX

Film je jedným z najvplyvnejších kultúrnych nástrojov. Pripomína nám ľudí, miesta, udalosti a okamihy z nášho života. Dojíma nás a inšpiruje nás. Obohacuje a dokonca podnecuje diskusiu. Vyvoláva v nás emócie a vedie nás k úvahám o sebe a našej identite. Väčšina európskych filmov sa premieta iba v krajine, v ktorej sa nakrútili, a len zriedkavo sa distribuuje za hranice. Tento paradox je ešte badateľnejší, keď si uvedomíme, že viac ako 60 % filmov, uvedených v európskych kinách, tvoria európske filmy, no tieto si pozrie len jedna tretina návštevníkov kín. Európsky parlament v tejto súvislosti zaviedol v roku 2007 filmovú CENU LUX. Už jedenásty rok tak zvyšuje distribúciu kvalitných európskych filmov a obohacuje diskusiu na európskej úrovni.

Pozrieť filmy z tejto sekcie