Lexikón: Filmové herectvo

Vnímanie filmového herectva ako umenia napodobnenia, premeny, dokonalého ovládnutia reči tela a mimiky je rozšírené, no poučený divák si s ním nevystačí. Obraz filmovej postavy nezačína a nekončí pri hereckom výkone a spravidla je zložitejším konštruktom, výsledkom tvorivých rozhodnutí počnúc obsadením jednotlivých úloh až po výber a spojenie fragmentov hereckej akcie v strižni. Hercov navyše chtiac-nechtiac vnímame aj cez prizmu histórie ich predošlých postáv a ich mediálneho obrazu, s ktorým cieľavedomo pracuje filmový marketing.

 

Sekcia Lexikón vznikla so zámerom poukázať na aspekty filmovej reči, ktoré sa vo svojej samozrejmosti javia takpovediac ako priehľadné. Tento rok sme sa rozhodli pre tému filmového herectva, jeho histórie, špecifík i možnej budúcnosti – tému, ktorú na tejto ploche sotva vyčerpáme, no chceme aspoň ponúknuť niekoľko hľadísk a spôsobov ako o filmových postavách, hercoch a hviezdach uvažovať.

 

Hereckej téme sa venujeme aj nad rámec tejto sekcie. Diskusie a prednášky, ktoré tvoria sprievodný program festivalu, uvažovanie o nej rozšíria o ďalšie kontexty – budúcnosť herectva v ére CGI (počítačovo generovaných obrazov) alebo vzdelávanie a prípravu hercov pre film v domácom prostredí.

Pozrieť filmy z tejto sekcie