O festivale

Medzinárodný filmový festival Bratislava vznikol v roku 1999, nadväzujúc na tradíciu Medzinárodného filmového festivalu Forum, ktorá siaha až do začiatku 90. rokov. Počas 18 rokov svojej existencie si medzi domácimi filmovými prehliadkami a festivalmi vybudoval významnú pozíciu a stabilnú divácku základňu. Každoročne vytvára priestor pre stretnutia širokej diváckej verejnosti, kinofilov a filmových profesionálov zo Slovenska i zahraničia. Za úlohu si kladie kultivovanie filmového diváctva a obohatenie domácej filmovej kultúry o medzinárodný kontext.

 

MFF Bratislava od svojho vzniku rozvíja identitu festivalu mladého filmu – podujatia, ktoré si kladie za cieľ objavovať nové mená súčasnej kinematografie, ktoré sú na najlepšej ceste stať sa jej budúcimi hviezdami. Trojica medzinárodných súťaží upozorňuje práve na takýchto tvorcov, ktorí svojimi krátkymi filmami, hranými a dokumentárnymi celovečernými debutmi a druhými filmami do kinematografie vstupujú s naliehavosťou a invenciou.

 

Zmysel festivalu vidíme tiež v nápaditej a nezávislej dramaturgii. Preto si v programovej štruktúre ponechávame priestor pre kurátorsky zostavované sekcie, vďaka čomu každoročne dokážeme reagovať na horúce trendy, venujeme sa témam, ktoré hýbu svetom, alebo naopak, konkrétne témy do verejného diskurzu takýmto spôsobom vnášame.

 

MFF Bratislava sa profiluje ako štandardný mestský typ filmového festivalu. Naším cieľom je zveľaďovať túto koncepciu a cieľavedomo pracovať s verejným priestorom mesta, ťažiť z polohy a dostupnosti Bratislavy, využívať zázemie hlavného mesta ako centra kultúrneho života a tiež filmového, či v širšom zmysle kreatívneho priemyslu. MFF Bratislava je najvýznamnejším a najväčším medzinárodným filmovým podujatím v hlavnom meste a v kalendári jeho kľúčových kultúrných podujatí má dnes svoje pevné miesto.