Partneri

 

Nad festivalom prevzal záštitu Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky

 

 

Festival finančne podporil

Hlavní partneri

Spoluorganizátori

Partner

Oficiálni dodávatelia