Rezervačný systém

Rezervačný systém je určený len pre držiteľov akreditácií a festival passov. Jednorazové vstupenky si môžete zakúpiť v pokladniach festivalových kín.

Pravidlá použitia rezervačného systému