Deň náš každodenný…

Deň náš každodenný...

Deň náš každodenný… sa označuje za hraný film, no hlavní protagonisti,
rodina Ravingerovcov, v ňom hrajú samých seba. Bývajú u seba doma, nič nie
je štylizované. Ide o „obyčajnú“ rodinu, ktorá nie je ničím výnimočná a ktorá
žije svoj každodenný život. Je to život bez veľkých drám, hoci každý člen
domácnosti má svoje starosti.
Tento film o všednom živote je takmer sociologickým pohľadom na bežnú
rodinu v Československu na konci 60. rokov. Sledujeme dynamiku rodiny
a vzájomné vzťahy, hierarchiu a „konflikt“ medzi racionálnym a emocionálnym.
Vidíme dospievanie detí a s tým spojený tlak rovesníkov, strach
z vylúčenia, prvé stretnutie s láskou, no taktiež finančné problémy a otázky
spojené s tým, čo si rodina môže dovoliť.

 • Rok:
  1969
 • Čas:
  88
 • Krajina:
  Československo
 • Režisér:
  Otakar Krivánek
 • Scenár:
  Otakar Krivánek
 • Kamera:
  Jozef Grussmann
 • Strih:
  Otakar Krivánek
 • Hrajú:
  Michal Ravinger st., Michal Ravinger ml., Michaela Ravingerová, Gertrúda Ravingerová, Marcel Ravinger
 • Výroba:
  Slovenský film Bratislava, Štúdio hraných filmov Bratislava – Koliba
 • Predaj:
  Slovenský filmový ústav

Programový rozvrh:

12.11.2017 15:45 Kino Lumière (K2)

O režisérovi:

Otakar Krivánek

Otakar Krivánek (1931, Levoča, Československo – 1997, Bratislava, Slovensko) bol slovenský režisér a scenárista. Vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU. v roku 1958 začal pracovať ako režisér spravodajských a neskôr dokumentárnych filmov. Je spoluautorom dokumentu Čas, ktorý žijeme, zachytávajúceho obdobie demokratizačného procesu v Československu. v 70. rokoch sa začal venovať hranej tvorbe, najmä filmom pre deti a mládež.