Diana Dąbrowska

Poľsko

Filmová kritička a novinárka píšuca pre poľský mesačník KINO a časopis
Film&TV Kamera. Počas najväčších európskych festivalov, akými sú
napríklad Berlinale alebo MFF v Benátkach, spolupracuje i s kanadským
Cinema Scope. Dąbrowska pracuje na univerzite v poľskej Lodži, kde
vyučuje históriu talianskeho filmu a taliančinu. V súčasnosti si dokončuje
doktorát, pričom sa špecializuje na konštrukciu talianskej identity
(takzvanej talianskosti) v médiách počas hospodárskeho boomu 60. rokov
(najmä prostredníctvom diel autorov, ako Federico Fellini, Michelangelo
Antonioni, Luchino Visconti, Antonio Pietrangeli, Dino Risi, Pietro Germi
a ďalší.). Dąbrowska tiež pracuje ako koordinátorka pre Fórum európskeho
kina Cinergia v Lodži.

Poroty 2017

Porota súťaže hraných filmov

Porota súťaže dokumentárnych filmov

Vincent Dieutre

Francúzsko

Petra Seliškar

Slovinsko

Ondrej Starinský

Slovensko

Porota súťaže krátkych filmov

András Cséfalvay

Slovensko

Porota FIPRESCI

Martin Černický

Slovensko

Aksel Kielland

Nórsko

Študentská porota

Michaela Kostková

Slovensko

Veronika Suchá

Slovensko