Ondrej Starinský

Slovensko

Ondrej Starinský absolvoval filmovú vedu na VŠMU v roku 2005. Pracoval
pre viacero slovenských filmových festivalov ako PR manažér (MFF
Bratislava 2010, FIFFBA 2010) a koordinátor dopravy kópií (Art Film
Fest 2008 – 2013). Pre film Viditeľný svet zabezpečoval domáce a medzinárodné
PR a účasť filmu na filmových festivaloch (2011 – 2012). Deväť
rokov pracoval v Nadácii otvorenej spoločnosti (NOS – OSF), najskôr
ako koordinátor súťaže Novinárska cena, neskôr ako manažér mediálneho
programu. Od mája do decembra 2014 pracoval ako fundraiser
v Nadácii Petit Academy, neziskovej organizácii vydavateľstva Petit
Press. Od roku 2006 spoluorganizuje Letný filmový seminár 4 živly
a od roku 2015 je jeho výkonným riaditeľom. V súčasnosti pôsobí ako
šéfdramaturg Dokumentárnej a vzdelávacej tvorby RTVS.

Poroty 2017

Porota súťaže hraných filmov

Porota súťaže dokumentárnych filmov

Vincent Dieutre

Francúzsko

Petra Seliškar

Slovinsko

Ondrej Starinský

Slovensko

Porota súťaže krátkych filmov

András Cséfalvay

Slovensko

Porota FIPRESCI

Martin Černický

Slovensko

Aksel Kielland

Nórsko

Študentská porota

Michaela Kostková

Slovensko

Veronika Suchá

Slovensko