Porota súťaže hraných filmov

Porota súťaže dokumentárnych filmov

Porota súťaže krátkych filmov

Porota FIPRESCI

Študentská porota