Gabriela Gažová

Slovensko

Gabriela Gažová je študentkou magisterského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení, aktuálne na Katedre fotografie a nových médií v Ateliéri doc. Silvie Saparovej. Svoje bakalárske štúdium absolvovala na Katedre intermédií a multimédií, kde študovala v Ateliéri videa u docentky Anny Daučíkovej. Audiovizuálnej tvorbe sa venovala aj počas súbežného, zatiaľ dvojročného štúdia filmovej réžie na Filmovej fakulte Vysokej škole múzických umení v Bratislave, a na Saint Lucas School of Arts v Bruseli, kde strávila posledné dva semestre. Vo svojej voľnej tvorbe kombinuje rôzne médiá a pracuje s žánrovými presahmi, tak ako to robila tri roky v nezávislom časopise o umení, TVOR, ako jeho zakladateľka a šéfredaktorka. Aktuálne sa okrem štúdia venuje produkcii na voľnej nohe a voľnočasovému konzultovaniu umeleckých projektov svojich spolužiakov.

Poroty 2015

Porota súťaže hraných filmov

Judit Bárdos

Slovensko

Christopher Goodwin

Veľká Británia

Zrinko Ogresta

Chorvátsko

Porota súťaže dokumentárnych filmov

Hermes Paralluelo

Španielsko

Porota súťaže krátkych filmov

Doris Bauer

Rakúsko

Eva Križková

Slovensko

Harriet Warman

Veľká Británia

Porota FIPRESCI

Michael Pattison

Veľká Británia

Luca Pellegrini

Taliansko

Róbert Pospiš

Slovensko

Študentská porota

Gabriela Gažová

Slovensko

Verona Dubišová

Slovensko