Verona Dubišová

Slovensko

Verona Dubišová je študentkou štvrtého ročníka filmovej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Tri roky študovala aj redakčnú a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti ju napĺňa spolupráca na Filmovom kabinete pre deti, kde spolu s kolegyňami prednáša žiakom 1. stupňa ZŠ o animovaných filmoch, ale aj práca na množstve iných zaujímavých aktivít, napríklad na projekte nového školského kina alebo na príprave vedeckej konferencie na pôde školy.

Poroty 2015

Porota súťaže hraných filmov

Judit Bárdos

Slovensko

Christopher Goodwin

Veľká Británia

Zrinko Ogresta

Chorvátsko

Porota súťaže dokumentárnych filmov

Hermes Paralluelo

Španielsko

Porota súťaže krátkych filmov

Doris Bauer

Rakúsko

Eva Križková

Slovensko

Harriet Warman

Veľká Británia

Porota FIPRESCI

Michael Pattison

Veľká Británia

Luca Pellegrini

Taliansko

Róbert Pospiš

Slovensko

Študentská porota

Gabriela Gažová

Slovensko

Verona Dubišová

Slovensko