Eva Križková

Slovensko

Eva Križková je absolventkou odboru filmová veda na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Počas štúdia absolvovala aj stáž na Univerzidade de Aveiro v Portugalsku. V roku 2012 začala doktorandské štúdium na Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV, kde skúma distribúciu súčasných umeleckých filmov na Slovensku. Distribúcii tzv. filmov pre náročného diváka sa venuje aj prakticky v distribučnej spoločnosti Filmtopia, ktorej je spoluzakladateľkou, PR a projektovou manažérkou. Je spoluzakladateľkou a šéfredaktorkou filmového dvojmesačníka Kinečko, ktorý slúži ako priestor pre otvorenú a fundovanú diskusiu súčasnej filmárskej obce.

Poroty 2015

Porota súťaže hraných filmov

Judit Bárdos

Slovensko

Christopher Goodwin

Veľká Británia

Zrinko Ogresta

Chorvátsko

Porota súťaže dokumentárnych filmov

Hermes Paralluelo

Španielsko

Porota súťaže krátkych filmov

Doris Bauer

Rakúsko

Eva Križková

Slovensko

Harriet Warman

Veľká Británia

Porota FIPRESCI

Michael Pattison

Veľká Británia

Luca Pellegrini

Taliansko

Róbert Pospiš

Slovensko

Študentská porota

Gabriela Gažová

Slovensko

Verona Dubišová

Slovensko