Europa

Príbeh geografického priestoru, ktorého sme súčasťou. Sekcia predstavuje výber toho najlepšieho zo súčasnej európskej produkcie. Poskytuje tiež dramaturgický rámec, cez ktorý je možné sledovať po akých témach tvorcovia siahajú a ako sa európska myšlienka otláča do filmov, ktoré v tomto priestore vznikajú. Audiovizuálna politika Európskej únie je okrem iného založená na podpore koprodukčných spoluprác, aj preto má čoraz väčší zmysel uvažovať o európskom filme ako o celku, v ktorom sa hranice medzi jednotlivými národnými kinematografiami čiastočne stierajú.

Pozrieť filmy z tejto sekcie