Téma: Mesto

Titulnú sekciu sme tento rok venovali mestu ako reálnemu, ale aj filmovému priestoru. A tiež mestu ako spôsobu života, ktorý nápadne často vystihuje paradox samoty uprostred ľudského mraveniska. Život v meste akoby sa vzpieral ľudskej prirodzenosti, no zároveň oplýva zvláštnou pohlcujúcou príťažlivosťou. Voľba témy súvisí aj s identitou nášho festivalu, ktorý je vo svojej podstate mestský, a ako taký neprestajne hľadá svoje miesto
v meniacom sa teréne. V tejto sekcii predstavujeme pestrú kolekciu filmov, od divácky príťažlivých príbehov o živote v meste cez filmové eseje až po súčasné variácie obľúbeného žánru filmových avantgardistov – urbánnej symfónie. Ako jej nadstavbu sme pripravili sériu sprievodných podujatí, diskusií a komentovaných prehliadok, ktoré budú v reflexii mesta pokračovať aj mimo „bezpečnej zóny“ festivalových kinosál.

Pozrieť filmy z tejto sekcie