Profil: Alex Ross Perry

Alex Ross Perry je jednou z najvýraznejších postáv mladej generácie amerického nezávislého filmu, pričom jeho cesta k „sláve“ viedla cez Európu, konkrétne Locarno. Nakrúca malé a zdanlivo nenápadné filmy s veľmi nízkym rozpočtom, zároveň však precízne napísané. Často sa píše, že jeho postavy sú sebeckí a nepríjemní ľudia, no on hovorí, že ide skôr o ľudí, ktorí vo svojom živote práve prechádzajú ťažkým obdobím. Preto ich nemožno jednoducho odsúdiť a preto aj jeho pohľad na ne sa snaží byť čo najviac objektívny. Perry nakrúca skôr drámy, no vždy s viac (Impolex, Farebné koleso) či menej (Kráľovná Zeme) silnou rovinou humoru. Dôležité však je, že každý film je výrazne iný. Perry je všestranný autor, ktorý svoje filmy nielen režíruje a píše (dva z nich strihal, tri produkoval a v jednom hral hlavnú úlohu) a ktorý pracuje so stabilným tímom – za všetkých treba spomenúť skvelého a zatiaľ nedoceneného kameramana Seana Prica Williamsa.

Pozrieť filmy z tejto sekcie