Lexikón: Farba

Minulý rok sme na MFF Bratislava založili sekciu Lexikón, ktorá by mala prístupným spôsobom vysvetľovať širšiemu publiku pojmy či problémy kinematografie. Tento rok sa v sekcii bližšie pozrieme na farbu vo filme. Vďaka viac ako 100 rokov starým filmom možno aj dnes vidieť,
že zachytiť farbu sa filmári snažili od počiatkov kinematografie. Návštevníci festivalu uvidia ukážky toho, aké miesto môže mať farba v rozprávaní príbehu, ako môže slúžiť na vytváranie symbolických významov a prezrádzať tak viac o postavách či situáciách, alebo ako jemne (a ironicky) s ňou môže režisér narábať. Krátke filmy, ktoré sekciu dopĺňajú, upriamia pozornosť na samotnú matériu farebného filmu či na techniky farebného záznamu.

Pozrieť filmy z tejto sekcie