Made in CZ/SK

Medzinárodné filmové koprodukcie sú charakteristickým znakom európskej kinematografie posledných desaťročí. Najmä menším krajinám umožňujú realizovať i finančne a technicky náročnejšie projekty. Napríklad kinematografický fond Rady Európy doteraz podporil 48 koprodukčných projektov, na ktorých boli slovenské produkčné spoločnosti v pozícii majoritného alebo minoritného koproducenta. Významne prispel i Audiovizuálny fond vytvorením podprogramu na podporu minoritných koprodukcií.

 

Bez koprodukčnej spolupráce by bola slovenská kinematografie kvantitatívne i kvalitatívne veľmi ochudobnená. Najčastejšia je koprodukcia Slovenska a Česka. Vyplýva to jednak z historickej existencie spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorého sté výročie vzniku sme si v roku 2018 pripomenuli, ale aj vďaka prirodzenému pokračovaniu spolupráce filmárov dvoch susedných krajín po rozpade Československa. Dôkazom úspešnosti tejto spolupráce je nielen záujem divákov a celý rad ocenení, ktoré tieto spoločné projekty získali ale i sekcia Made in CZ/SK, v ktorej uvádzame niekoľko aktuálnych snímok, ktoré vznikli aj v česko-slovenskej koprodukcii.

Pozrieť filmy z tejto sekcie