Profil: Denis Côté

Denis Côté je kanadský nezávislý tvorca a jeden z obľúbencov festivalového okruhu – predovšetkým tej jeho časti, ktorá má odvážnejšiu dramaturgiu. Jeho filmy sú strohé, pričom mnohé v nich ostáva nevyslovené. Sú štúdiami postáv, ktoré často ukrývajú nejaké tajomstvo a pri ktorých nemožno s istotou povedať, či ich vylúčila spoločnosť alebo sa z nej vylučujú samy. Sú to filmy o osamelosti a o (ne)možnosti spoznať človeka.

 

Na festivale predstavíme krátky výber z Côtého tvorby. Jeho hranú tvorbu zastupujú filmy Všetko, čo ona chce a Curling, ktorými si vydobyl medzinárodné renomé. Beštiár je observačný dokument
a takým je zdanlivo aj jeho najnovší film Tvoja koža, taká jemná, hoci v skutočnosti sa pohybuje niekde medzi fikciou a dokumentom.

Pozrieť filmy z tejto sekcie