Juraj Mydla

Slovensko

Juraj Mydla je študentom štvrtého ročníka na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v ateliéri IN. V centre jeho záujmu stojí zneistenie, či spochybnenie vžitých stereotypov vyplývajúcich z usporiadania spoločnosti a jazyka. Vyjadruje sa prevažne digitálnou grafikou a videoartom.

Poroty 2016

Porota súťaže hraných filmov

Canan Gerede

Turecko

Štěpán Hulík

Česká republika

Monika Mikušová

Slovensko

Porota súťaže dokumentárnych filmov

Viera Čákanyová

Slovensko

Nenad Puhovski

Chorvátsko

Porota súťaže krátkych filmov

Úna Feely

Írsko

Noud Heerkens

Holandsko

Nóra Ružičková

Slovensko

Porota FIPRESCI

Andrzej Fogler

Poľsko

Matúš Kvasnička

Slovensko

Študentská porota

Norbert Franko

Slovensko

Juraj Mydla

Slovensko

Adam Straka

Slovensko