Norbert Franko

Slovensko

Norbert Franko je študentom magisterského stupňa na Katedre kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval taktiež viacero seminárov na Katedre filmových štúdií na Karlovej Univerzite počas svojej akademickej mobility v Prahe. Štúdiu kultúry a umenia sa venuje už piaty rok, na film nazerá hlavne v teoretickej rovine, a to v rámci rôznych vedných disciplín ako filozofia, sociológia a podobne. Každoročne sa zúčastňuje na viacerých filmových festivaloch na Slovensku alebo v Českej republike, či už ako návštevník alebo dobrovoľník.

Poroty 2016

Porota súťaže hraných filmov

Canan Gerede

Turecko

Štěpán Hulík

Česká republika

Monika Mikušová

Slovensko

Porota súťaže dokumentárnych filmov

Viera Čákanyová

Slovensko

Nenad Puhovski

Chorvátsko

Porota súťaže krátkych filmov

Úna Feely

Írsko

Noud Heerkens

Holandsko

Nóra Ružičková

Slovensko

Porota FIPRESCI

Andrzej Fogler

Poľsko

Matúš Kvasnička

Slovensko

Študentská porota

Norbert Franko

Slovensko

Juraj Mydla

Slovensko

Adam Straka

Slovensko