Nóra Ružičková

Slovensko

Nóra Ružičková pôsobí v oblasti vizuálneho umenia a literatúry. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde vedie ateliér Obraz/zvuk/text a kontext. Vo svojich umeleckých projektoch využíva rôzne médiá a formy vyjadrenia – text, video, zvukovú inštaláciu, kolektívnu performanciu, fotografiu, objekty, atď. V posledných rokoch sa venuje najmä výskumu inštitucionalizácie a kategorizácie (nielen) umenia, vzťahov medzi obrazom a textom a kategórie odlišnosti. Mnohé z jej projektov sú založené na spolupráci s inými umelkyňami a umelcami, ale aj s ľuďmi z mimoumeleckých sfér.

Poroty 2016

Porota súťaže hraných filmov

Canan Gerede

Turecko

Štěpán Hulík

Česká republika

Monika Mikušová

Slovensko

Porota súťaže dokumentárnych filmov

Viera Čákanyová

Slovensko

Nenad Puhovski

Chorvátsko

Porota súťaže krátkych filmov

Úna Feely

Írsko

Noud Heerkens

Holandsko

Nóra Ružičková

Slovensko

Porota FIPRESCI

Andrzej Fogler

Poľsko

Matúš Kvasnička

Slovensko

Študentská porota

Norbert Franko

Slovensko

Juraj Mydla

Slovensko

Adam Straka

Slovensko