Noud Heerkens

Holandsko

Nezávislý filmový tvorca, pedagóg a príležitostný kurátor a producent Noud Heerkens pôvodne študoval architektúru na Delftskej technickej univerzite. V roku 1978 sa však začal venovať tvorbe filmov a inštalácií, ktoré sa objavili vo viacerých národných a medzinárodných projektoch.

Medzinárodného uznania sa Heerkensovi dostalo vďaka snímkam Re-akcia v A (Re-action in A, 1979), Muž v pohybe (Man in Motion, 1985), Súkromný príbeh (Private Story, 2000) a Posledný rozhovor (Last Conversation, 2009) V spolupráci s tanečníkom a choreografom Tomom Lutgerinkom vytvoril sériu tanečných filmov. Vo svojich filmových projektoch skúma hranice filmového média, ktoré tiež kombinuje s inými disciplínami. Téma, ktorou sa Heerkens zvykne v tvorbe zaoberať, je osamelosť postmoderného človeka.

Väčšina jeho filmov je súčasťou zbierky filmového múzea EYE v Amsterdame. Žánrové zaradenie týchto diel je veľmi pestré, počínajúc experimentálnym filmom cez tanečné snímky až po road movie.

Poroty 2016

Porota súťaže hraných filmov

Canan Gerede

Turecko

Štěpán Hulík

Česká republika

Monika Mikušová

Slovensko

Porota súťaže dokumentárnych filmov

Viera Čákanyová

Slovensko

Nenad Puhovski

Chorvátsko

Porota súťaže krátkych filmov

Úna Feely

Írsko

Noud Heerkens

Holandsko

Nóra Ružičková

Slovensko

Porota FIPRESCI

Andrzej Fogler

Poľsko

Matúš Kvasnička

Slovensko

Študentská porota

Norbert Franko

Slovensko

Juraj Mydla

Slovensko

Adam Straka

Slovensko