Europa Špeciál – Cena LUX

Súčasťou programovej sekcie Europa je podsekcia Europa Špeciál, ktorá predstaví trojicu tohtoročných finalistov Ceny LUX. Cena LUX, ktorú udeľuje od roku 2007 Európsky parlament má dva hlavné ciele: pritiahnuť pozornosť verejnosti na Európsku úniu a jej politiky a podporiť distribúciu európskych filmov v rámci EÚ. Tento rok boli do najužšieho výberu zaradené tri silné európske snímky, ktoré reflektujú aktuálne problémy a  témy súčasnej Európy akými sú migrácia, ekonomická kríza či napätie medzi tradíciami a modernitou.
Sekcia vznikla v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho Parlamentu na Slovensku.

Pozrieť filmy z tejto sekcie