Made in Slovakia špeciál – Pocta

Medzinárodný filmový festival Bratislava a Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2009 spoločne založili tradíciu, ktorou vzdávajú úctu za dlhoročnú umeleckú tvorbu významným slovenským filmovým a divadelným umelcom, tvorcom a filmovým profesionálom.

K hereckým osobnostiam Ladislavovi Chudíkovi, Márii Kráľovičovej, Jozefovi Adamovičovi, Štefanovi Kvietikovi, Eve Krížikovej a Ivanovi Palúchovi, ktorých pamätné dlaždice zdobia Filmový chodník slávy, pribudne meno výnimočnej herečky a umelkyne – prvej dámy slovenskej filmovej a divadelnej scény, pani Emílie Vášáryovej.

Totoročnú laureátku ocenenia a držiteľku pamätnej dlaždice na Filmovom chodníku slávy vyhlásia počas slávnostného večera na 17. ročníku MFF Bratislava. Súčasťou slávnostného večera bude premietanie legendárneho filmu Medená veža.

Slávnostné odhalenie pamätnej dlaždice na Filmovom chodníku slávy, ktorý sa nachádza pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava v Bratislave sa uskutoční v júni, počas zahájenia 41. ročníka multižánrového mestského letného festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2016.

Pozrieť filmy z tejto sekcie