Téma: Rodina

Angličtina pozná skratku WOTY – word of the year. Frekventované slovo zastupujúce tému, ktorá v tom-ktorom roku rezonovala. Slovo, ktoré sa stalo heslom verejnej debaty. Kým slovenské médiá a internetové vyhľadávače zverejnia svoje koncoročné rebríčky „najhorúcejších“ slov a fráz, môžeme sa domnievať, že sa medzi nimi tento rok objaví rodina. Tradičná, nukleárna, viacgeneračná, moderná, neúplná – prívlastkov bolo mnoho. Rodinu tu dokonca zachraňovalo referendum. Akokoľvek umelý bol spôsob, akým sa toto slovo dostalo do obehu, práve tu a práve teraz, rodina je pochopiteľne legitímnym predmetom výskumu aj témou spoločenskej diskusie. Rodina je tiež nevyčerpateľným motívom, mnohovrstevnou metaforou, východiskom mnohých príbehových archetypov.

Každý z filmov v tejto tematickej sekcii k rodinnému motívu pristupuje z inej strany, v inom žánrovom kľúči – od komornej rodinnej drámy, ukotvenej v kultúrnych reáliách súčasného Iránu, cez variáciu na biblický návrat strateného syna, poháňanú fascinujúco temnou a manipulatívnou hlavnou postavou, až po skutočný a o to neuveriteľnejší príbeh svorky bratov, ktorí vyrástli v úplnej sociálnej izolácii a pritom uprostred Manhattanu, väznení chorobne opatrnými rodičmi. V istom zmysle hraničný prípad reprezentuje film, ktorého autor portrétuje vlastného otca na ceste do dávno opusteného rodiska, plného vytesnených prízrakov.

 

Pozrieť filmy z tejto sekcie