Lexikón: Formát obrazu

Filmový obraz má nutne svoje ohraničenie. Rám, jeho veľkosť a tvar, je zdanlivo neviditeľný – málokedy si ho uvedomujeme. Zvyčajne ho začneme vnímať, až keď sa autor rozhodne, že ho vnímať máme – keď naplno uchopí možnosti zaužívaného formátu, keď využije netradičný formát, alebo keď sa pevným „technickým“ rámom nenechá spútať.

Lexikón je novou sekciou, ktorá sa zakaždým sústredí na vybraný technický či estetický jav alebo výrazový prostriedok filmovej reči. Bude skúmať neustále sa vyvíjajúci filmový jazyk a na príklade zvolených snímok zrozumiteľne vysvetľovať filmologické pojmy.

Tento rok je sekcia venovaná problematike formátu filmového obrazu. Ukazuje možnosti jednotlivých formátov aj invenciu filmárov, ktorí tieto možnosti naplnili, či prekonali. Vo výbere sa okrem iných nachádza film s kruhovým formátom, súčasný film nakrútený v kedysi bežnom, no dnes zriedkavom akademickom formáte i film, ktorý naplno využil potenciál panoramatického plátna. Túto rôznorodú kolekciu filmov spája to, že si ich autori problém rámu dobre uvedomovali a neuspokojili sa so zaužívaným ohraničením ako nutnosťou, nad ktorou netreba uvažovať.

Tomáš Hudák

zostavovateľ sekcie

Pozrieť filmy z tejto sekcie