Retrospektíva: Mišo Suchý

Filmy slovensko-amerického dokumentaristu Miša Suchého krúžia okolo tém rodiny, domova, identity, okolo odchodov a návratov. Absolvent dokumentaristiky na bratislavskej VŠMU sa zamiloval do prvogeneračnej Američanky s ukrajinskými koreňmi a nasledoval ju za oceán, kde spoločne vytvorili nový domov. Portrétovaniu vlastnej rodiny sa Suchý venoval už pred svojim odchodom a v tejto umeleckej stratégii pokračoval aj po ňom. V emigrácii sa do jeho filmov navyše vkradol motív odlúčenia, pociťovania a prekonávania vzdialenosti.

 

Retrospektíva v dvoch blokoch krátkych a stredometrážnych filmov predstaví základné polohy Suchého tvorby: rodinnú a etnografickú. Najmä v tej druhej je možné vystopovať vplyv niekdajšieho pedagóga Martina Slivku a fotografickej tvorby jeho manželky Lidy Suchej, s ktorou na niekoľkých filmoch vrátane toho najnovšieho spolupracoval.

 

Sekcia vznikla v spolupráci s Mesiacom fotografie, ktorý bratislavskému publiku na aktuálnom ročníku formou samostatej výstavy predstavuje fotografku Lidu Suchú.

 

Pavel Smejkal

zostavovateľ sekcie

Pozrieť filmy z tejto sekcie