Nostalgia: Príbehy z videokaziet

Kino má v televízii a papučovej kultúre, ktorá s ňou ide ruka v ruke, tvrdého konkurenta. Niekoľko desaťročí sa dejiny filmu niesli v znamení tohto konkurenčného boja a jeho vedľajším produktom sú napríklad aj snímky ako Ben Hur, panoramatický spektákel, ktorý uvádzame v tohtoročnej sekcii Lexikón. Nástup a rozšírenie videokaziet na prelome 70. a 80. rokov, to bolo veľké víťazstvo papúč nad pukancami. Videopáska priniesla do filmového priemyslu revolúciu. Celú generáciu filmárov a cinefilov vychovávali návštevy vo videopožičovniach a filmy nahrávané z televízneho vysielania, ktoré sa na kazetách stávali relikviami. Program pod názvom Príbehy z videokaziet je rozmarnou poctou VHS médiu a zároveň pohľadom na jeho históriu z rozličných, niekedy prekvapivých perspektív.

Trojicu dokumentárnych filmov, ktoré na fenomén VHS nazerajú z produkčných i širších kultúrnych hľadísk doplnia filmy z produkcie legendami opradeného štúdia Cannon Films. A nostalgii skutočne učiníme zadosť: Premietať ich budeme z originálnych videokaziet.

Pavel Smejkal

zostavovateľ sekcie

Pozrieť filmy z tejto sekcie